Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÓVODAI BEÍRATÁS
(Kiegészítve regisztrációs felület elérési címmel)


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánkban a 2022/2023-as nevelési évre 2022. április 20-án (szerda) 7-17 óráig tartjuk az új gyermekek beírását. Ezen alkalomra kérjük, feltétlenül hozzák magukkal:
  • a gyermeket
(és amennyiben nem sikerült a regisztrációs lapon a feltöltés)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
  • az egyik szülő személyi igazolványát,
  • elvált szülők esetén bíróság által kiadott gyermek-elhelyezési végzést,
  • CSCSMPSZ szakértői bizottság által kiadott szakvéleményt!
A gördülékeny lebonyolítást elősegítendően előzetes regisztráció szükséges a beiratkozáshoz: 2022. április 1-jén megnyílt egy Google felület, melynek címe:  https://forms.gle/3n9RFa1XdGtXLGMAA . Itt a regisztrációs lap kitöltésével lehet előzetesen jelentkezni és időpontot foglalni. A regisztráció és időpont foglalás határideje 2022. április 17. vasárnap 24:00. Időpont csak és kizárólag regisztrációval együtt kapható. A sikeres regisztrációról és időpontfoglalásról hivatalos e-mail választ küldünk, amelyet követ a személyes beíratkozás a fent megjelölt időpontban. Akadályoztatás esetén az óvodavezetővel előre egyeztetni szükséges, mivel a felvételi döntés még a beíratkozás napján megszületik.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy óvodalátogatási kötelezettsége a 2011. évi CXC. tv. 8.§ (2) bekezdése értelmében annak a gyermeknek van, aki 2022. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. Tájékoztatásul közöljük, hogy óvodánk felvételi körzete megegyezik Szeged MJV közigazgatási határával. A felvételi eljárás lefolytatását követő felvételi határozatot 2022. április 30-ig elektronikus úton juttatjuk el a Szülők által megadott e-mail címre. A felvételi határozat elleni jogorvoslat szabályait a felvételi határozat tartalmazza.
Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek intézményünkkel fennálló jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1.

Szeged, 2022. április 1.
                                                                                              Szabó Zoltán György
                                                                                                      óvodavezető
 

Beiratkozás