INGYENES ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA Szervezeti Működési Szabályzatából:

   „A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:
A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2021. 01. 01-én 144.717.- Ft),vagy
-nevelésbe vették.
A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011. Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az intézmény nem ellenőrizheti.”
A nyilatkozat nyomtatványok kitöltési segédlettel
 a szülői értekezleten lesznek kiadva!
Visszaérkezési határidő: 2021. szeptember 14. 
A határidő elmulasztása esetén a leadás napjáig fizetnie kell az étkezésért!
Kérem együttműködésüket, tisztelettel:
                                                                          Szabó Zoltán György
                                                                                 óvodavezető
Szeged, 2021. szeptember 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2021-2022. nevelési év
Óvodapedagógusok száma

Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma:

10 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus:
9 fő
Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus:
1 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

Összesen:
7 fő
Dajka:
4 fő
Óvodatitkár:
1 fő
Pedagógiai asszisztens:
2 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka:
4 fő
Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens:
1 fő
Középfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens:
1 fő
Érettségivel rendelkező óvodatitkár:
1 fő
Egyéb dolgozó

Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó:
1 fő
Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel:
1 fő
Óvodai csoportok

Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma:
4 csoport

Csoportok gyermeklétszáma:
1. Szivárvány csoport: 26 fő
2. Halacska csoport: 26 fő
3. Virág csoport: 29 fő
4. Bárány csoport: 27 fő
Óvodai nevelési év rendje

Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2021/2022. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban zárva tart:
2021. december 23. – 2022. január 2. közötti időszakban
2022. július 18. – augusztus 14. közötti időszakban - felújítási, takarítási szünet.
Intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.