Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodánk szellemisége

Református óvodánk nevelési intézmény, mely keresztyén testülettel rendelkezik. A keresztyén óvoda és valamely más fenntartó által működtetett óvoda között a lelki karakterben van különbség, s ez meghatározza a nevelés szellemiségét. Minden nevelőnek vallania kell, hogy a gyermek Isten gyermeke, a gyermekkor is Isten rendelése, ezért azt sem visszafogni, sem felgyorsítani nem szabad.
Az óvoda pótolhatatlan funkciója éppen a sajátos korcsoportban rejlő szocializációs szerep, amelyet a legjobban működő család sem tud a gyermekek számára biztosítani. A társas együttélés, a közös tevékenységek megkívánják a következő személyiségtulajdonságok hangsúlyosabb megalapozását: másokat toleráló magatartás, együttérzés, segítőkészség, megértés, azonosulás, az egyéni szükségletek felismerése és az érvényesítést szolgáló megegyezések stratégiájának elsajátítása.
A kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakozását, nem csupán az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, valamint a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem az Úr Jézus Krisztus gondviselő kegyelme, szeretete, és az általa vezetett, hitben élő felnőttek ráhatásai.

Alapelveink tehát a következők:

- Istentől kért bölcsesség krisztusi szeretet és szolgálat
- a gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése
- a gyermeki szabadság biztosítása olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását
- a gyermek tevékenységére épülő tanulás
- a családokkal való együttműködés és szükség szerint segítés
Óvodai nevelésünk fő céljai:
- a keresztyén szellemű nevelés során a gyermekek megismertetése a keresztyén hit alapelemeivel
- érzelmi nevelés során a későbbi, Krisztus mellett való döntés megalapozása
- a gyermekek élménygazdag környezetben az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával önálló gondolkodású, autonóm személyiségekké váljanak
- sokoldalú képességfejlesztés során játékos tevékenység közben környezettudatos magatartás, környezetre figyelő, azt védő életvitel elsajátítása - az anyanyelvi kommunikációs képességfejlesztéssel a gyermekek olyan szókincset és beszédkészséget sajátíthatnak el, amelyet később bőségesen kamatoztathatnak.

Az intézmény fenntartója: Szeged Kálvin téri Református Egyházközség (6721 Szeged, Kálvin tér 2.)
A fenntartó képviselője: Juhász András esperes