Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
2024.06.01-én megrendezésre került

a Clarisseum Református Óvoda CSALÁDI MATINÉJA az újrahasznosítás jegyében, ahol adománygyűjtéssel járulhattak hozzá a magyarcsanádi családok iskolakezdéséhez az adakozni kívánó résztvevők.

Az önfeledt móka, kacagás és vidámságon kívül okosodhattak és tanulhattak is a gyermekek a délelőtt folyamán a környezetvédelemről, szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és egyéb érdekességről a témával kapcsolatban.
Csodás élményekkel gazdagodhattak a részt vevő családok és gyermekek.
 

INGYENES ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA Szervezeti Működési Szabályzatából:

„A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének
kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:
A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
(2023. december 1-től 230.649- Ft),vagy
-nevelésbe vették.
A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011.
Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az
intézmény nem ellenőrizheti.”

A nyilatkozat nyomtatványok kitöltési segédlettel
a szülői értekezleten lesznek kiadva!

Visszaérkezési határidő: 2023. szeptember 15. péntek
A határidő elmulasztása esetén a leadás napjáig fizetnie kell az étkezésért!
Kérem együttműködésüket, tisztelettel:

Szabó Zoltán György
igazgató
Szeged, 2023. december 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2023-2024. nevelési év
Óvodapedagógusok száma

Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma:

9 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus:
8 fő
Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus:
1 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

Összesen:
7 fő
Dajka:
5 fő
Óvodatitkár:
1 fő
Pedagógiai asszisztens:
1 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka:
5 fő
Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens:
1 fő
Érettségivel rendelkező óvodatitkár:
1 fő
Egyéb dolgozó

Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó:
1 fő
Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel:
1 fő
Óvodai csoportok

Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma:
4 csoport

Csoportok gyermeklétszáma:
1. Szivárvány csoport: 30 fő
2. Halacska csoport: 30 fő
3. Virág csoport: 28 fő
4. Bárány csoport: 22 fő
Óvodai nevelési év rendje

Óvodai nevelési év rendje

Nevelési év : 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.
Tervezett, kezdeményezett tevékenységek: 2023.szept. 1.– 2024. máj. 31.
Őszi szünet: 2023. október 28. szombat – november 5. vasárnap
A munkanapokon óvodánk nyitva tart, gyermeklétszám szerinti összevont csoporttal működik. A fenntartó döntése szerint amennyiben a gyermeklétszám nem éri el a 10 főt, úgy a megjelölt napokon az óvoda zárva tart.
Téli szünet: 2023. december 21. csütörtök – 2024. január 7. vasárnap
Óvodánk 2023.december 22. és 2024. január 1. között zárva tart. 2023. december 21-én (csütörtök) és 2024.január 2-án, 3-án, 4-én, 5-én (kedd-péntek) gyermeklétszám szerinti összevont csoporttal működik. A fenntartó döntése szerint amennyiben a gyermeklétszám nem éri el a 10 főt, úgy a
megjelölt napokon az óvoda zárva tart.
Tavaszi szünet: 2024. március 28. csütörtök – április 7. vasárnap
2024. március 28-án, április 2-án, 3-án, 4-én, 5-én (kedd-péntek) óvodánk nyitva tart, gyermeklétszám szerinti összevont csoporttal működik. A fenntartó döntése szerint amennyiben a gyermeklétszám nem éri el a 10 főt, úgy a megjelölt napokon az óvoda zárva tart.
Nyári takarítási szünet: 2024. július 15. - augusztus 11. Leállás utáni nyitás 2024. augusztus 12. Az óvodában leállás alatt gyermekek nem tartózkodhatnak.